ĐỀ ÁN XÂY DỰNG

 QUỸ HỌC BỔNG CỰU SINH VIÊN TDU

 

 1. Mục đích:
  • Tài trợ học bổng toàn phần cho sinh viên có tiềm năng phát triển nhưng hoàn cảnh lại đặc biệt khó khăn.
  • Vận động và tranh thủ sự hỗ trợ từ các cựu sinh viên chung tay giúp đỡ cho sinh viên, học sinh đang theo học tại Trường.
 2. Đối tượng:
  • Đối tượng tham gia tổ chức quỹ học bổng: cựu sinh viên, học sinh Trường Đại học Tây Đô (đối tượng chính), tranh thủ sự hỗ trợ từ các đơn vị tài trợ khác. Trong đó, Hội Cựu Sinh viên Trường Đại học Tây Đô sẽ là người đại diện cho Quỹ, hoạt đông độc lập và hoạt động theo nhiệm kỳ của Hội Cựu Sinh viên.
  • Đối tượng được nhận học bổng: sinh viên, học sinh Trường Đại học Tây Đô thỏa mãn một trong hai điều kiện: là sinh viên, học sinh thực sự khó khăn, có kết quả học tập từ khá trở lên (tiêu chí này thay đổi theo mặt bằng chung sinh viên từng khoa và từng khóa).
 3. Hình thức học bổng:
  • Học bổng 70% học phí cho sinh viên, học sinh khó khăn. Tùy vào tình hình tài chính của Quỹ sẽ có số lượng học bổng cụ thể cho từng năm.
 4. Cách thức xin học bổng và xét học bổng:
  • Nộp hồ sơ xét học bổng: sinh viên có nhu cầu sẽ nộp thông tin của mình
  • Bài luận: sinh viên, học sinh viết một bài văn ngắn thể hiện lý do, mục đích xin học bổng của mình.
  • BCH Hội Cựu Sinh viên sẽ gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với sinh viên, học sinh và cử đại diện đến địa phương sinh viên, học sinh đang sinh sống để xem xét hoàn cảnh cụ thể.
  • Song song với việc xét hồ sơ, một kênh thông tin khác là từ các sinh viên, học sinh học chung. Việc xét duyệt học bổng bao gồm cả nguồn thông tin này.

Tiêu chí: ưu tiên cho sinh viên, học sinh nghèo, có ý chí học tập, có nguyện vọng và ước mơ phát triển tích cực.

 1. Cách thức giới thiệu và vận động gây quỹ học bổng:
  • Giới thiệu: đầu mỗi năm học, BCH Hội Cựu Sinh viên sẽ phối hợp với Nhà trường giới thiệu rộng rãi về học bổng cho tất cả sinh viên trong Trường và tiếp nhận hồ sơ xin học bổng.
  • Vận động gây quỹ: BCH Hội Cựu Sinh viên sẽ vận động các nguồn lực từ phía các cựu sinh viên Trường Đại học Tây Đô (đối tượng chính) và các nhà tài trợ khác.
 2. Phương thức tổ chức quỹ:
  • Quỹ học bổng được vận động sẽ được gửi ngân hàng, Ban Tài chính Hội có trách nhiệm trong việc quản lý Quỹ và thu chi theo quyết định của BCH Hội.
  • Tình hình tài chính của Quỹ phải được báo cáo rõ ràng, minh bạch cho BCH Hội định kỳ 2 lần/năm. Tình hình tài chính cũng sẽ được báo cáo cho các nhà tài trợ và cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử.
  • Mọi quyết định thu chi của BCH Hội cần được sự cố vấn từ phía Ban Giám hiệu Nhà trường.
 3. Hình thức trao học bổng:
  • Sau khi xác định được sinh viên, học sinh được trao học bổng, BCH Hội sẽ cử người hàng tháng đến thăm hỏi và trao tiền học bổng cho sinh viên, học sinh.
  • Tùy tình hình của sinh viên, học sinh cũng như tình hình tài chính và tình hình hoạt động của Quỹ, BCH Hội sẽ quyết định ngừng hoặc tiếp tục trao học bổng sau từng năm học.
  • Đánh giá tiềm năng: Sau khi nhận học bổng và kết thúc một học kỳ, kết quả học tập của người được nhận học bổng phải đảm bảo từ khá trở lên (con số này có thể thay đổi theo mặt bằng chung sinh viên từng khoa và từng khóa). Nếu thỏa mãn, em đó được hưởng tiếp học bổng học kỳ sau, nếu không học bổng sẽ được trao cho người thứ hai trong danh sách hoặc người mới xin học bổng.
  • Ngoài ra, BCH Hội cũng sẽ hỗ trợ thêm cho sinh viên, học sinh được nhận học bổng về mặt tinh thần, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, chia sẻ tài liệu học tập trong điều kiện cho phép.
 4. Cam kết của sinh viên, học sinh được nhận học bổng:
  • Đối tượng được nhận học bổng từ Quỹ học bổng cựu sinh viên TDU phải ký cam kết với BCH Hội là sau khi tốt nghiệp và có việc làm ổn định sẽ quay lại và hỗ trợ, giúp đỡ các em sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.