CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

HỘI CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

Căn cứ Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cho phép thành lập Hội Cựu Sinh viên Trường Đại học Tây Đô;

Căn cứ Điều lệ Hội Cựu Sinh viên Trường Đại học Tây Đô, tình hình cụ thể của Nhà trường và nguyện vọng của toàn thể cựu sinh viên, học sinh; Hội cựu sinh viên xây dựng chương trình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 như sau:

  1. Kiện toàn hệ thống tổ chức Hội:

- Thành lập và phân công công tác những Ban thuộc Ban Chấp hành (BCH) Hội gồm: Ban Nhân sự, Ban Phong trào và Ban Tài chính.

- Củng cố bộ máy tổ chức Hội các cấp phù hợp với ngành, nghề và đơn vị đào tạo của Trường Đại học Tây Đô, tạo điều kiện cho tất cả các cựu sinh viên, học sinh, học viên cao học, nghiên cứu sinh (sau đây gọi tắt là cựu sinh viên) Trường tham gia hoạt động Hội.

-  Thành lập cơ sở dữ liệu của cựu sinh viên theo khoa, ngành, khóa học, hướng tới thành lập các Chi hội trực thuộc.

  1. Tổ chức các hoạt động của cựu sinh viên và hỗ trợ cựu sinh viên có hoàn cảnh khó khăn:

-  Tổ chức các buổi giao lưu, họp mặt truyền thống hàng năm của cựu sinh viên toàn trường.

-  Tổ chức diễn đàn để cựu sinh viên trao đổi kinh nghiệm, nghề nghiệp, hợp tác trong công tác, hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, sinh hoạt tập thể của cựu sinh viên.

-  Tổ chức thăm hỏi các Thầy Cô trong Trường nhân kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm.

 - Tổ chức thăm hỏi và vận động đóng góp, hỗ trợ cựu sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

  1. Tổ chức các hoạt động đóng góp xây dựng Trường:

-  Tổ chức để cựu sinh viên góp ý cho chiến lược phát triển và các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Nhà trường, tư vấn việc phát triển ngành nghề, đổi mới chương trình đào tạo của các khoa.

  1. Tổ chức hoạt động hỗ trợ sinh viên đang học tại trường:

-  Tổ chức cuộc vận động đóng góp "Quỹ học bổng Cựu Sinh viên TDU" để cấp học bổng cho những sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

-  Tổ chức để cựu sinh viên thành đạt báo cáo kinh nghiệm công tác, giao lưu, tư vấn, truyền đạt kinh nghiệm sống và công tác, tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, học sinh đang học tại Trường.

-  Tiếp nhận, bố trí và tạo điều kiện cho sinh viên, học sinh của Trường được tham quan, thực tập tại doanh nghiệp, cơ quan.

-  Hỗ trợ, giới thiệu việc làm và tiếp nhận sinh viên, học sinh tốt nghiệp đến làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp, quan tâm, tạo điều kiện để sinh viên mới tốt nghiệp làm quen với công việc và phát huy năng lực của mình.

  1. Hoàn thiện và phát triển Cổng thông tin điện tử của Hội cựu sinh viên, đây là diễn đàn cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời đến các cựu sinh viên các thông tin về sự phát triển Nhà trường.
  2. Giới thiệu các thông tin về đào tạo và bồi dưỡng nâng cao cho cựu sinh viên.
  3. Giới thiệu và vinh danh các cá nhân, tập thể cựu sinh viênthành đạt và có thành tích tốt trong hoạt động của Hội, có nhiều đóng góp xây dựng và phát triển Nhà trường.

     8. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài Trường tổ chức các hoạt động hỗ trợ và giúp đỡ sinh viên, học sinh.