Hội Cựu Sinh viên Trường Đại học Tây Đô được thành lập theo Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 của UBND Thành phố Cần Thơ, là một tổ chức xã hội, hoạt động theo Điều lệ được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước về ngành lĩnh vực của Sở Nội vụ và các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Tại Đại hội Thành lập Hội Cựu Sinh viên Trường Đại học Tây Đô vào ngày 23/11/2014 đã thống nhất bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kì 2014 – 2019. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành cũng đã bầu 7 đồng chí vào Ban thường vụ Hội, trong đó đồng chí Trương Thanh Loan giữ chức vụ Chủ tịch Hội, các đồng chí Quách Luyl Đa, Hứa Như Ngọc và Nguyễn Minh Nhật giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội.

Hội Cựu Sinh viên Trường Đại học Tây Đô được thành lập là tâm tư, nguyện vọng của toàn thể lãnh đạo, CBNV, Giảng viên và sinh viên, học sinh đã, đang theo học tại Trường.

Trong phương hướng sắp tới, bên cạnh việc củng cố tổ chức Hội, Hội Cựu Sinh viên sẽ hoạt động theo hai hướng trọng tâm: Một là, phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài Trường, đặc biệt là Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, học sinh và Hợp tác Doanh nghiệp để tổ chức các buổi giao lưu, truyền đạt kinh nghiệm sống và công tác, tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, học sinh đang theo học tại Trường; Hỗ trợ, giới thiệu việc làm và tiếp nhận sinh viên, học sinh đến tham quan, thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan. Hai là, xây dựng và phát triển Quỹ học bổng Cựu Sinh viên TDU để phần nào hỗ trợ học phí cho các sinh viên, học sinh nghèo, có ý chí học tập, có  nguyện vọng và ước mơ phát triển tích cực.

Hội Cựu Sinh viên Trường Đại học Tây Đô có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, trụ sở Hội đặt tại địa chỉ: số 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ (nay là đường Trần Chiên), khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.